σελίδες 1 2 3 4 PREVIOUSNEXT
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ SHELL

Εφαρμογή Λιπαντικά Shell
Υδραυλικά Συστήματα Shell Tellus S, Shell Tellus T, Shell Tellus,
Shell Irus, Shell Naturelle, Shell Cassida HF
Κιβώτια, Μειωτήρες
(λιπαντέλαιο)
Shell Omala HD, Shell Omala RL, Shell Tivela S,
Shell Omala F, Shell Omala, Shell Cassida GL
Κιβώτια, Μειωτήρες
(γράσο)
Shell Retinax CS 00,
Shell Cassida Grease RLS 00
Κεντρικά Συστήματα Λίπανσης (γράσο) Shell Retinax CS 00,
Shell Cassida Grease RLS 00
Αλυσίδες Shell Malleus GL, Shell Cassida Chain Oil
Κυκλοφοριακά Συστήματα
και Εδρανα
Shell Morlina, Shell Vitrea,
Shell Cassida HF
Συρματόσχοινα και
Ανοιχτά Γρανάζια
Shell Malleus OGH,
Shell Malleus GL
Αεροσυμπιεστές Shell Corena AP, Shell Corena P,
Shell Corena AS, Shell Corena D,
Shell Cassida Fluid CR
Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Shell Clavus AB, Shell Clavus SD,
Shell Clavus G, Shell Clavus
Στρόβιλοι Shell Turbo GT, Shell Turbo T
Συστήματα Μεταφοράς Θερμότητας Shell Thermia B,
Shell Cassida Fluid HT
Μετασχηματιστές Shell Diala D
Λιπαντήρες Αέρα Shell Morlina 10, Shell Cassida HF 15
Προστασία Μεταλλικών Επιφανειών Shell Ensis SX, Shell Ensis Engine Oil,
Shell Ensis Compound
Γράσα Shell Stamina, Shell Nerita,
Shell Albida, Shell Alvania,
Shell Retinax, Shell Cassida Greases
Υγρά Κατεργασίας Μετάλλων (υδατοδιαλυτά) Shell Sitala, Shell Metalina,
Shell Adrana, Shell Fenella, Shell Dromus
Υγρά Κατεργασίας Μετάλλων (αμιγή) Shell Garia, Shell Macron, Erosion Oil
 
 
σελίδες 1 2 3 4 PREVIOUSNEXT